סדר יום

7:00-8:30

קבלת הילדים בגן ומשחקי שולחן

7:30-8:30

ארוחת בוקר

8:30-8:40

התעמלות בוקר

8:40-9:00

החלפות והיגיינה

9:00-10:30

פעילות בקבוצות

10:30-11:30

יציאה לחצר, משחק חופשי

11:30-11:45

החלפות והיגיינה

11:45-12:15

ארוחת צהריים

12:20- 14:30

שנת צהריים

14:30-15:00

התעוררות, החלפות והיגיינה

15:00-15:40

ארוחת ארבע

15:40-16:00

חזרה על החומר שנלמד במהלך היום

16:00-17:15

יציאה לחצר, פירות

17:15-17:45

סרטים מצוירים, פיזור הילדים

גנ ילדים "דיסני ראשון"-הבית השני לילדכם בראשל''צ